Skip to content

数字格式化

in 1234567890 out 1,234,567,890

相当于实现

js
var num = 1450068
console.log(num.toLocaleString()) // 1,450,068
js
// slice 逆序,不断更新 str,更容易
function format(num) {
 let str = '' + num
 let n = str.length
 if (n <= 3) return num

 let r = ''

 while (str.length > 3) {
  r = ',' + str.slice(-3) + r
  str = str.slice(0, str.length - 3)
 }
 if (str) {
  r = str + r
 }
 //   console.log(str)

 console.log(r)
 return r
}

format(12)
format(1234)
format(1234567890)
js
// [] '890' '567' '234' '1'
// [] ',890' ',567' ',234' '1'

// 非最后一个添加,
// reverse, join

function format(num) {
 let str = '' + num
 let n = str.length
 if (n <= 3) return num

 let arr = []
 // 如何高效每 3 个分割
 for (let i = n - 1; i >= 0; i = i - 2) {
  //    console.log(i)
  if (i - 2 > 0) {
   arr.push(str.slice(i - 2, i + 1))
  } else {
   arr.push(str.slice(0, i))
  }
 }

 let r = arr.reverse().join(',')
 console.log(r)
 return r
}

format(12)
format(1234)
format(1234567890)
js
// !!! not work
// 1. string 没有 reverse 方法
// 2. splice 由于改变了 str,后续插入位置其实变了
function format(num) {
 let str = '' + num
 //   str = str.reverse()
 let n = str.length
 for (let i = n - 1; i >= 0; i = i - 2) {
  str.splice(i, 0, ',')
 }
 console.log(str)
}

format(1234)

js中进行数字,超大金额(千位符)格式化处理